You are here
Anasayfa > Şiir ve Mûsıki Akşamları

İZMİR TASAVVUF ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

ŞİİR ve MÛSIKÎ AKŞAMLARI

Sabancı Kültür Sarayı

Konak- İZMİR

Kültür ve medeniyetimizin teşekkülünde büyük tesirleri olan, millî kültürümüzün mimarları arasında yer alan büyük şahsiyetlerin anılması ve yeni nesillere tanıtılması için aşağıda belirtilen tarihlerde bir dizi etkinliğin gerçekleştirmesini planlamış bulunmaktayız:

12 Haziran 2018    Saat: 21.00- 23.00             Hoca Ahmet Yesevî

18 Ekim 2018         Saat: 20.00 – 22.00            Yunus Emre

15 Kasım 2018       Saat: 20.00 – 22.00            Hacı Bayram Velî

20 Aralık 2018       Saat: 20.00 – 22.00            Mevlânâ Celaleddin Rûmî

17 Ocak 2019        Saat: 20.00 – 22.00            Fuzûlî

21 Şubat 2019       Saat: 20.00 – 22.00            Şeyh Galib

21 Mart 2019         Saat: 20.00 – 22.00            Itrî

18 Nisan 2019        Saat: 20.00 – 22.00            Dede Efendi

16 Mayıs 2019       Saat: 20.00 – 22.00            Niyazî-i Mısrî

Top