You are here
Anasayfa > Derneğimizin Gayesi
İzmir Tasavvuf Araştırmaları Derneği, Türk- İslâm medeniyetinin teşekkülü ve tekâmülünde büyük yeri olan tasavvuf düşüncesi, kültürü, edebiyatı ve müziğinin araştırılması, uygulanması ve tanıtılması amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA ALANLARI

1-Amacını gerçekleştirmek için araştırmalar yapmak.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

3-Bütün bunlar için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak üzere dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

Top